Home » Uncategorized

Uncategorized

เซ็นเอกสารออนไลน์ เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับเซ็นเอกสารกระดาษหรือไม่ ?

คนทำงานในยุคปัจจุบันน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการเซ็นเอกสารแบบออนไลน์ ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังสงสัยว่า ลายเซ็นที่เราเซ็นกันทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ แ… อ่านต่อ »เซ็นเอกสารออนไลน์ เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับเซ็นเอกสารกระดาษหรือไม่ ?

จัดการเอกสารแบบมืออาชีพด้วย e-Document สู่การทำงานในยุคดิจิตอล

การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงรูปแบบการทำงานภายในองค์กรที่ค่อย ๆ พัฒนาไปตามสถานการณ์ และเทคโนโลยีมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง และเป็นไ… อ่านต่อ »จัดการเอกสารแบบมืออาชีพด้วย e-Document สู่การทำงานในยุคดิจิตอล

ทำงานเป็นระบบกับ Workflow ดีอย่างไร ทำไมองค์กรของคุณควรหันมาใช้ Workflow

เมื่อการทำชิ้นงานต้องเป็นไปตามกระบวนการ กระบวนการผลิตงาน 1 ชิ้น หรือโครงการสักโครงการในองค์กร คุณคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ต้องอยู่ในแผนงาน หากเป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่มีบุคลากร 5 – 10 คน อาจตอบได้ทันที แต่ถ้า… อ่านต่อ »ทำงานเป็นระบบกับ Workflow ดีอย่างไร ทำไมองค์กรของคุณควรหันมาใช้ Workflow

Paperless กับเหตุผลที่น่านำไปปรับใช้กับงานเอกสารในองค์กร

ความจำเป็นอย่างหนึ่งขององค์กรธุรกิจในยุคคนี้ คือการอัพเกรดองค์กรให้ทันโลกอยู่เสมอ ด้วยการพลิกโฉมองค์กรที่เคยใช้ระบบเอกสารที่ยุ่งยาก ล่าช้า และเจอกับปัญหายุ่งยากและจุกจิกอยู่ตลอดเวลา หันมาใช้งานระบบเอกสารไร… อ่านต่อ »Paperless กับเหตุผลที่น่านำไปปรับใช้กับงานเอกสารในองค์กร

BeeECM Approve อนุมัติเอกสารออนไลน์

เลิกเดินเซ็นเอกสารตามแผนก เปลี่ยนมาใช้ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ให้งานเอกสารกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อก… อ่านต่อ »BeeECM Approve อนุมัติเอกสารออนไลน์

ความน่าเชื่อถือ e-Signature

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Signature ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ได้ให้นิยามของลายเซ็นดิจิตอล หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิ… อ่านต่อ »ความน่าเชื่อถือ e-Signature

พัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร ด้วยระบบ Workflow

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่นำมาช่วยทำงานในองค์กรในกระบวนการทำงานเชิงธุรกิจ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า Workflow เป็นระบบงานอันดับแรกที่เราจะนึกถึง หลาย ๆ คนทราบดีว่า Workflow เป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทั้งในแง่ของความส… อ่านต่อ »พัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร ด้วยระบบ Workflow

รู้จักกับ e-Signature ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่กฏหมายยอมรับ

ปัจจุบันการทำธุรกรรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการติดต่อสื่อสาร โดยที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลใ… อ่านต่อ »รู้จักกับ e-Signature ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่กฏหมายยอมรับ

ข้อดีของ E-Document ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดต้นทุนการใช้กระดาษ

เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ ให้กลายมาเป็นรูปแบบ e-Document เป็นเทคนิคการจัดเก็บ จัดการ ค้นหา ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่ปี 2012 หรือประมาณ 9-10 ปีที่แล้ว เป็นยุคที่โลกข… อ่านต่อ »ข้อดีของ E-Document ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดต้นทุนการใช้กระดาษ

Document Management System กับแนวคิด Paperless Solution ที่องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัว

แนวคิด Paperless Solution คือ การใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยที่สุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานกระดาษมากเกินความจำเป็น เมื่อเอกสารที่เป็นกระดาถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Format รูปแบบการทำงา… อ่านต่อ »Document Management System กับแนวคิด Paperless Solution ที่องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัว