Home » บทความ

บทความ

เข้าสู่ยุค Digital Workplace ด้วยโปรแกรมอนุมัติเอกสารออนไลน์

ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่าง ๆ ต่างมุ่งสู่โซลูชันดิจิทัลสำหรับการดำเนินงานประจำวัน ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล และสื่อสารแบบดิจิทัล สิ่งสำคัญคือต้องปรับตัว และเปิดรับวิธีการใหม่… Read More »เข้าสู่ยุค Digital Workplace ด้วยโปรแกรมอนุมัติเอกสารออนไลน์

วิธีการเลือกระบบการลงนามเอกสารออนไลน์ ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

ในขณะที่โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการ และลดขยะโดยการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด หนึ่งในกระบวนการที่เติบโตอย่างมากในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือ การเซ็นเอกสารออนไล… Read More »วิธีการเลือกระบบการลงนามเอกสารออนไลน์ ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

เคล็ดลับจัดการไฟล์ สำหรับจัดระเบียบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร

 เคล็ดลับการจัดการไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรให้เป็นระเบียบ นอกจากการจัดเก็บเอกสารในเครื่องเดสก์ท็อป แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว หลาย ๆ องค์กร หรือธุรกิจก็เริ่มนำระบบจัดเก็บ จัดการเอกสารเ… Read More »เคล็ดลับจัดการไฟล์ สำหรับจัดระเบียบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร

ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดต้นทุนองค์กรในยุคดิจิตอล

โลกเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ถูกพัฒนาขึ้น กลายเป็นเรื่องปกติที่หลายธุรกิจหันมาใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในทางที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับองค์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง บางองค์กรน… Read More »ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดต้นทุนองค์กรในยุคดิจิตอล

ก้าวไปสู่องค์กรดิจัลเต็มตัวกับ Digital Transformation

กระแสของ Digital Transformation เป็นสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มตัว เพราะมีหลาย ๆ ปัจจัยในองค์กรกำลังถูกเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น อย่างเช่น ระบบบริหารจัด… Read More »ก้าวไปสู่องค์กรดิจัลเต็มตัวกับ Digital Transformation

ทริคเลือกระบบเซ็นเอกสารออนไลน์อย่างไร? ให้ตรงกับการใช้งานในองค์กร

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจหันมาดำเนินงานเอกสาร การเซ็นอนุมัติเอกสาร หรือทำสัญญาคู่ค้าผ่านออนไลน์แทนกระดาษที่มีผลทางกฏหมาย 100% และตอบโจทย์ต่อการทำงานของภาคธุรกิจในสถานการ์ที่ต้องทำงานไกลกัน ทำให้หลาย ๆ องค์กรเ… Read More »ทริคเลือกระบบเซ็นเอกสารออนไลน์อย่างไร? ให้ตรงกับการใช้งานในองค์กร

เซ็นเอกสารออนไลน์ เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับเซ็นเอกสารกระดาษหรือไม่ ?

คนทำงานในยุคปัจจุบันน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการเซ็นเอกสารออนไลน์ ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังสงสัยว่า ลายเซ็นที่เราเซ็นกันทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และม… Read More »เซ็นเอกสารออนไลน์ เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับเซ็นเอกสารกระดาษหรือไม่ ?

จัดการเอกสารแบบมืออาชีพด้วย e-Document สู่การทำงานในยุคดิจิตอล

การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงรูปแบบการทำงานภายในองค์กรที่ค่อย ๆ พัฒนาไปตามสถานการณ์ และเทคโนโลยีมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง และเป็นไ… Read More »จัดการเอกสารแบบมืออาชีพด้วย e-Document สู่การทำงานในยุคดิจิตอล

ทำงานเป็นระบบกับ Workflow ดีอย่างไร ทำไมองค์กรของคุณควรหันมาใช้ Workflow

เมื่อการทำชิ้นงานต้องเป็นไปตามกระบวนการ กระบวนการผลิตงาน 1 ชิ้น หรือโครงการสักโครงการในองค์กร คุณคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ต้องอยู่ในแผนงาน หากเป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่มีบุคลากร 5 – 10 คน อาจตอบได้ทันที แต่ถ้า… Read More »ทำงานเป็นระบบกับ Workflow ดีอย่างไร ทำไมองค์กรของคุณควรหันมาใช้ Workflow

Paperless กับเหตุผลที่น่านำไปปรับใช้กับงานเอกสารในองค์กร

ความจำเป็นอย่างหนึ่งขององค์กรธุรกิจในยุคคนี้ คือการอัพเกรดองค์กรให้ทันโลกอยู่เสมอ ด้วยการพลิกโฉมองค์กรที่เคยใช้ระบบเอกสารที่ยุ่งยาก ล่าช้า และเจอกับปัญหายุ่งยากและจุกจิกอยู่ตลอดเวลา หันมาใช้งานระบบเอกสารไร… Read More »Paperless กับเหตุผลที่น่านำไปปรับใช้กับงานเอกสารในองค์กร