Home » บทความ

บทความ

ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดต้นทุนองค์กรในยุคดิจิตอล

โลกเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ถูกพัฒนาขึ้น กลายเป็นเรื่องปกติที่หลายธุรกิจหันมาใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในทางที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับองค์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง บางองค์กรน… อ่านต่อ »ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดต้นทุนองค์กรในยุคดิจิตอล

ก้าวไปสู่องค์กรดิจัลเต็มตัวกับ Digital Transformation

กระแสของ Digital Transformation เป็นสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเต็มตัว เพราะมีหลาย ๆ ปัจจัยในองค์กรกำลังถูกเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น อย่างเช่น ระบบบริหารจัด… อ่านต่อ »ก้าวไปสู่องค์กรดิจัลเต็มตัวกับ Digital Transformation

ทริคเลือกระบบเซ็นเอกสารออนไลน์อย่างไร? ให้ตรงกับการใช้งานในองค์กร

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจหันมาดำเนินงานเอกสาร การเซ็นอนุมัติเอกสาร หรือทำสัญญาคู่ค้าผ่านออนไลน์แทนกระดาษที่มีผลทางกฏหมาย 100% และตอบโจทย์ต่อการทำงานของภาคธุรกิจในสถานการ์ที่ต้องทำงานไกลกัน ทำให้หลาย ๆ องค์กรเ… อ่านต่อ »ทริคเลือกระบบเซ็นเอกสารออนไลน์อย่างไร? ให้ตรงกับการใช้งานในองค์กร

เซ็นเอกสารออนไลน์ เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับเซ็นเอกสารกระดาษหรือไม่ ?

คนทำงานในยุคปัจจุบันน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการเซ็นเอกสารออนไลน์ ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังสงสัยว่า ลายเซ็นที่เราเซ็นกันทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และม… อ่านต่อ »เซ็นเอกสารออนไลน์ เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนกับเซ็นเอกสารกระดาษหรือไม่ ?

จัดการเอกสารแบบมืออาชีพด้วย e-Document สู่การทำงานในยุคดิจิตอล

การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงรูปแบบการทำงานภายในองค์กรที่ค่อย ๆ พัฒนาไปตามสถานการณ์ และเทคโนโลยีมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้อง และเป็นไ… อ่านต่อ »จัดการเอกสารแบบมืออาชีพด้วย e-Document สู่การทำงานในยุคดิจิตอล

ทำงานเป็นระบบกับ Workflow ดีอย่างไร ทำไมองค์กรของคุณควรหันมาใช้ Workflow

เมื่อการทำชิ้นงานต้องเป็นไปตามกระบวนการ กระบวนการผลิตงาน 1 ชิ้น หรือโครงการสักโครงการในองค์กร คุณคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ต้องอยู่ในแผนงาน หากเป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่มีบุคลากร 5 – 10 คน อาจตอบได้ทันที แต่ถ้า… อ่านต่อ »ทำงานเป็นระบบกับ Workflow ดีอย่างไร ทำไมองค์กรของคุณควรหันมาใช้ Workflow

Paperless กับเหตุผลที่น่านำไปปรับใช้กับงานเอกสารในองค์กร

ความจำเป็นอย่างหนึ่งขององค์กรธุรกิจในยุคคนี้ คือการอัพเกรดองค์กรให้ทันโลกอยู่เสมอ ด้วยการพลิกโฉมองค์กรที่เคยใช้ระบบเอกสารที่ยุ่งยาก ล่าช้า และเจอกับปัญหายุ่งยากและจุกจิกอยู่ตลอดเวลา หันมาใช้งานระบบเอกสารไร… อ่านต่อ »Paperless กับเหตุผลที่น่านำไปปรับใช้กับงานเอกสารในองค์กร

BeeECM Approve อนุมัติเอกสารออนไลน์

เลิกเดินเซ็นเอกสารตามแผนก เปลี่ยนมาใช้ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ให้งานเอกสารกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อก… อ่านต่อ »BeeECM Approve อนุมัติเอกสารออนไลน์

ความน่าเชื่อถือ e-Signature

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Signature ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ได้ให้นิยามของลายเซ็นดิจิตอล หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิ… อ่านต่อ »ความน่าเชื่อถือ e-Signature

พัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร ด้วยระบบ Workflow

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่นำมาช่วยทำงานในองค์กรในกระบวนการทำงานเชิงธุรกิจ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า Workflow เป็นระบบงานอันดับแรกที่เราจะนึกถึง หลาย ๆ คนทราบดีว่า Workflow เป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทั้งในแง่ของความส… อ่านต่อ »พัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร ด้วยระบบ Workflow