ระบบ OCR ภาษาไทย

ปัญหาสำคัญกับการจัดการเอกสาร คือเอกสารส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF รูปภาพ ไฟล์ Word หรือ Excel และมักจะต้องใช้คนในการอ่าน ประมวลผล

– เทคโนโลยีที่จะช่วยให้การจัดการเอกสารของคุณง่ายขึ้น –

ECM OCR ภาษาไทย

ระบบ OCR ภาษาไทยของ BeeECM เป็นระบบที่ช่วยแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพ หรือเอกสารแบบกระดาษ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความดิจิทัลได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบ OCR ของเรานั้นสามารถใช้แปลงภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ 

รองรับเอกสารทุกรูปแบบ

OCR รองรับเอกสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เอกสารที่กระดาษรูปแบบต่างๆ

ระบบมีความแม่นยำสูง

เราใช้ AI และอัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิ่ง เพื่อแปลงข้อมูล รองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 98%

ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

กรองข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล จึงช่วยประหยัดเวลาในการคีย์ข้อมูล ทั้งยังมีความผิดพลาดน้อย จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 60-70%

ขั้นตอนการทำงานหลักของระบบ ORC ภาษาไทย

เทคโนโลยี OCR ใช้วิธีการวิเคราะห์และรู้จำรูปแบบตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่อยู่ในภาพหรือเอกสาร โดยมีขั้นตอนการทำงานหลัก ๆ ดังนี้

แยกแยะภาพ

เทคโนโลยี OCR จะแยกวัตถุหรือตัวอักษรจากภาพหรือเอกสารที่มีข้อความอยู่ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ เช่น การตรวจจับขอบภาพ (edge detection) หรือการตรวจจับรูปร่าง (shape detection) เป็นต้น

แปลงเอกสารเป็นข้อมูลดิจิตอล

เมื่อระบบ OCR แยกแยะ และตรวจจับข้อความได้สำเร็จแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการที่ใช้ในการแปลงข้อมูลในภาพ หรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล โดยประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจจับ ตัดส่วนของตัวอักษร และการแปลงเป็นรหัสอักษร

การตรวจสอบ และปรับปรุงผลลัพธ์

ระบบ OCR จะทำการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการแปลงเพื่อให้ได้ข้อความที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยอาจมีการใช้เทคนิคปรับปรุงภาพ (image enhancement) เพื่อลดองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในข้อความ เช่น การลดสัญญาณรบกวน (noise reduction) หรือการปรับขนาด (scaling) ของภาพก่อนการแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล

เทคโนโลยี AI บนระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM

เทคโนโลยี AI บนระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM

Solution การประมวลผลเอกสารในระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ได้ใช้ความสามารถของเทคโนโลยี AI ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ NLP (Natural Language Processing) หรือเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ Deep learning, Computer Vision และ Machine Learning และเมื่อผนวกเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันกับเทคโนโลยี OCR และกระบวนการทำงานบนระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ทำให้การจัดการเอกสารในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***