ฟังก์ชั่นเพื่อผู้ใช้งาน

Function for User

– function for user –

ฟังก์ชันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้น

ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานคนอื่นๆ การค้นหา โปรแกรมเก็บเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญ จะง่ายกว่าไหมถ้าเราสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และทำงานบนข้อมูลเดียวกันจากทั้งใน และนอกออฟฟิศได้เลย

การจัดการสิทธิ์

รองรับการตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึง

รองรับการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ มากถึง 15 รูปแบบผ่านเมนูการ “แชร์” เช่น กำหนดให้ให้ดาวน์โหลด/พิมพ์ ได้หรือไม่ กำหนดให้ไฟล์ติดลายน้ำ (Watermark) เมื่อแสดงผล กำหนดให้ดูชื่อไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถ Preview เอกสารได้ กำหนดให้สามารถแก้ไขไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้หรือไม่

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ

ระบบ Single Sign-On (SSO) รวมกับ Google และ Facebook เพื่อช่วยในการเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น มี reCAPCHA ตรวจสอบการใช้ระบบอัตโนมัติ (Bot) ในการเข้าสู่ระบบ หรือเมื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถ Reset รหัสผ่านได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ Admin ในการ Reset รหัสผ่าน

Tag อัจฉริยะ

ระบบ Advance Tag

นอกจากการกำหนด Tag ให้กับเอกสาร ยังสามารถกำหนด Tag ต่างๆ เพื่อช่วยให้การค้นหาเอกสาร ทำได้ง่ายขึ้นด้วย

ระบบ AutoLock

Lock เอกสารไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้ามาแก้ไข

ระบบ Auto Lock จะทำการ Lock เอกสารไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้ามาแก้ไขเอกสาร หากเอกสารนั้นมีผู้ดำเนินการแก้ไขอยู่ ทั้งในกรณี Offline และ Online แต่จะยังสามารถเรียกดูเอกสารนั้นใน Version ล่าสุดได้

Preview เอกสาร

ครอบคลุมทุกการ Preview เอกสาร

Preview เอกสารสำนักงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint แบบ Online ได้ เมื่อ Preview กับเอกสารประเภท Searchable PDF สามารถจัดการกับเอกสารเบื้องต้นได้ เช่น ค้นหาข้อความในเอกสาร PDF พร้อมทำ Hi-Light คำที่ต้องการค้นหาได้ สั่งหมุนเอกสาร ตามเข็ม หรือทวนเข็มได้ สามารถซูมอัตโนมัติ หรือตามค่าต่าง ๆ ได้ เป็นต้น

ดูคุณสมบัติไฟล์ หรือโฟลเดอร์

แสดงคุณสมบัติไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้

สามารถแสดงคุณสมบัติไฟล์ หรือโฟลเดอร์ได้ โดยจะแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของเอกสาร วันที่แก้ไข เจ้าของแท็ก หัวข้อ รายละเอียด เป็นต้น

– ความสามารถอื่นสำหรับผู้ใช้งาน –

ความสามารถอื่นของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM

นอกจากฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกการจัดการเอกสารแล้ว โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM ยังมีความสามารถอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การใช้งานโปรแกรมนั้นง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น รองรับกับงานเอกสารที่มีจำนวนมาก แต่ลดเวลาการทำงานลง

ความสามารถที่จะช่วยให้การใช้งานนั้นง่ายขึ้น

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***