วีดีโอสอนการใช้งาน

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเบื้องต้นได้ที่นี้ ..

Part 1 : คู่มือการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

วีดีโอการใช้งานโปรแกรมในส่วนนี้ จะสอนวิธีการใช้งานระบบเบื้องต้น เพื่อให้คุณเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM ได้อย่างไม่สะดุด ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใช้โปรแกรมพื้นฐานของผู้ใช้งาน เราได้จัดทำวิธีการใช้งานเบื้องต้นรวมไว้ในนี้แล้ว ..

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Part 2 : คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

วีดีโอการใช้งานโปรแกรมในส่วนนี้ จะเป็นวิธีการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบใช้งานระบบพื้นฐานได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น สำหรับผู้ดูแลระบบที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถใช้งานได้

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***