ฟังก์ชั่นเพื่อผู้ดูแลระบบ

Function for Admin

– function for admin –

ฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการทุกอย่างได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานในการใช้งานระบบ  ต่าง ๆ มาเลย ก็สามารถดูแลโปรแกรมจัดเก็บและจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดาย เพราะเรามีฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณดูแลระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมจากที่ไหนก็ได้

ตั้งค่าลายน้ำ

ระบบจัดการ Anti-Capture

ตั้งค่าลายน้ำ (Watermark) ในเอกสารตามสิทธิ์ได้ดังนี้ สามารถระบุข้อความในลายน้ำได้ สามารถระบุชื่อผู้ใช้เอกสาร วัน-เวลาที่เปิดดูเอกสารได้ สามารถตั้งค่าขนาดข้อความ ความทึบแสง องศาของข้อความได้

ระบบ Tag อัจฉริยะ

ระบบจัดการ Advance Tag

ระบบจัดการ Advance Tag ระบบ Tag อัจฉริยะ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้าง Tag ที่ไม่จำเป็นในระบบ และสามารถเพิ่ม/ลบ/ค้นหาแท็ก ได้อย่าง่ายดาย

ตั้งค่าควบคุมพื้นที่

ควบคุมพื้นที่การใช้งานของทุก User

ระบบสามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมพื้นที่การใช้งานของทุก User ได้ และสามารถแยกเพื่อควบคุมพื้นที่ของแต่ละ User ได้

ระบบจัดการ Document Archive

บริหารจัดการเอกสารที่หมดอายุ

ระบบ Document Archive ช่วยในการบริหารจัดการเอกสารที่หมดอายุ และสามารถตั้งค่าวันหมดอายุของเอกสารได้อย่างง่ายดาย และเป็นระบบ โดยเมื่อเอกสารหมดอายุ ระบบจะทำการย้ายเอกสารนั้นไปอยู่ในแฟ้ม “Archive”

ระบบจัดการ Advance Version

ความสามารถในการจัดการ Version ขั้นสูง

ระบบสามารถกำหนดจำนวนสูงสุดของ Version แต่ละเอกสารได้ และกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารในแต่ละ Version ได้ เมื่อถึงกำหนดที่ตั้งค่าเอาไว้ ระบบจะทำการลบเวอร์ชั่นเก่าทิ้งไปโดยอัตโนมัติ

เมนูตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้น

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับการแชร์เริ่มต้น

ในการณีที่มีการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน ระบบจะถือค่าการแชร์เริ่มต้นตามที่ Admin ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้

ระบบบอร์ดประกาศ

ส่งข้อความจาก Admin ไปยังผู้ใช้

ระบบบอร์ดประกาศ สามารถส่งข้อความจาก Admin ไปยังผู้ใช้งานระบบได้ โดยสามารถแยกส่งได้แบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม

ระบบจัดการ Audit Log

ผู้ใช้งานทำอะไรกับเอกสาร เรารู้หมด

ระบบจัดการ Audit Log สามารถตรวจสอบประวัติ และกิจกรรมการใช้งานของ User ย้อนหลัง และสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ และสามารถตั้งค่าระยะเวลาการเก็บรักษา Log ได้

ระบบ Auto Backup and Recovery

ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืน

การสำรองข้อมูล เป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที

– ความสามารถอื่นสำหรับผู้ดูแลระบบ –

ความสามารถอื่น ๆ ของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ง่ายขึ้น จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่เคยมีประสบการณ์การดูแลระบบมาเลย ก็สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่าง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

ความสามารถที่ช่วยให้แอดมินทำงานง่ายขึ้น

ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!

เงื่อนไขทดลองใช้ระบบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***