Home » Uncategorized » Page 4

Uncategorized

เริ่มต้นเป็นองค์กรไร้กระดาษด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

สำนักงานที่เคยเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของถาดใส่เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร และเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่การทำงานของคุณอาจถูกขัดจังหวะโดยหน้าต่างที่ถูกเปิดไว้ในวันที่สดชื่น เหตุการณ์ห… Read More »เริ่มต้นเป็นองค์กรไร้กระดาษด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

จากตู้เก็บเอกสาร สู่โปรแกรมจัดเก็บเอกสารยุค 4.0

เอกสารมีความสำคัญต่อกิจการ ในระยะเริ่มแรกของก่อการตั้งองค์กรใหม่ ความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารยังมีไม่มากนัก แต่เมื่อองค์กร หรือหน่วยงานมีอายุมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณเอกสารจะเพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บเอ… Read More »จากตู้เก็บเอกสาร สู่โปรแกรมจัดเก็บเอกสารยุค 4.0

โปรแกรมจัดการเอกสาร ตัวช่วยการยกระดับธุรกิจของคุณ

ปัจจุบันโปรแกรมจัดการเอกสาร เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น โดยที่ผ่านมาองค์กรมักจะจัดเก็บไฟล์เอกสารที่ทำงานร่วมกันใน Shared Drive หรือ File Ferver ปัญหาคือการจัดการสิทธิ์ ถ้าบริษัทไม่ได้ใช้ AD (Active Dire… Read More »โปรแกรมจัดการเอกสาร ตัวช่วยการยกระดับธุรกิจของคุณ

ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ดีอย่างไร?

เบื่อไหมกับการจัดการเอกสารที่มีมากในองค์กรของคุณ ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่มีมากในองค์กร ให้สามารถแบ่งปันเอกสารให้ผู้อื่น ตามสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร เช่น อ่าน… Read More »ระบบจัดเก็บเอกสาร BeeECM ดีอย่างไร?