Home » บทความ » Workflow คืออะไร และ 10 เหตุผลที่คุณต้องนำ Workflow มาช่วยงานในองค์กร

Workflow คืออะไร และ 10 เหตุผลที่คุณต้องนำ Workflow มาช่วยงานในองค์กร

การทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีกว่า มีการแข่งขันสูง หลายองค์กรต่างงัดเอากลยุทธ์ที่มีมากมายมาใช้เพื่อความก้าวหน้า และทันธุรกิจในยุคปัจจุบัน เรียกได้ว่าช่วงชิงความเป็นหนึ่งอย่างไม่มีใครยอมใคร มีจุดหมายเพื่อผลักดันบริษัทของตัวเองให้เป็นผู้นำเหนือคู่แข่งอย่างภาคภูมิใจ

แน่นอนว่าแต่ละองค์กรนั้นจะมีแผนการ รูปแบบและวิธีการทำงานในแบบของตัวเอง แต่ก็ยังมีเคล็ดลับง่าย ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อีก นั่นคือระบบ Workflow เครื่องมือการทำงานที่ช่วยจัดการระบบการทำงานขององค์กรนั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Workflow แปลว่ากระแสงาน ที่มีส่วนช่วยทำให้องค์กรดำเนินงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

เอกสารมากมายให้โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM จัดการให้คุณ โทร.062-461-5593 ทดลองใช้ระบบฟรีได้แล้ววันนี้ !!!

ทำความรู้จักกับ Workflow คืออะไร ?

Workflow คือ ระบบที่เป็นเหมือนตัวช่วยในกระบวนการจัดการเอกสารที่รวมถึงการอนุมัติ และการตรวจสอบต่าง ๆ ภายในบริษัท ทำให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีแบบแผน มีระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ลดขั้นตอนหรือเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป เพราะเรื่องของการจัดการเอกสารนั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ถึงแม่จะอยู่ภายในองค์กรเดียวกัน แต่รายละเอียดการจัดการเอกสารในแต่ละแผนอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละทีมก็อาจจะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เจาะจงรายละเอียดมากขึ้นไปอีก

ระบบ Workflow จึงเข้ามาช่วยเปลี่ยนการดำเนินงานที่ยุ่งยากตรงนี้ให้คล่องตัว และรวดเร็วมากยึ่งขึ้น ลดขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารที่บางทีอาจเสียเวลาเพราะต้องทำเรื่องขออนุมัติ ต้องมีลายเซ็น ต้องผ่านแผนกหลายแผนกแบบ Real time แบบทุกขั้นตอน ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะสามารถติดตามเอกสารได้ตลอดเวลา เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ สามารถแก้ไขเอกสารได้ตามที่ต้องการ

ข้อดีของการจัดการเอกสารผ่านระบบ Workflow

ในหลากหลายองค์กรยุคใหม่ที่มีการนำระบบ Workflow เข้ามาใช้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรในแผนกต่าง ๆ ทุกตำแหน่งจะมมีระเบียบและแบบแผนมากกว่า ทุกอย่างจะรวดเร็ว คล่องตัว มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน สามาถตรวจสอบการทำงานได้มนทุกรายละเอียด ทั้งหมดเกิดจากการจัดการเอกสารด้วยระบบ Workflow ที่กหนดขั้นตอนการทำงานที่มีคุณภาพเอาไว้แล้วเรียบร้อย เมื่อไม่เกิดปัญหาด้านเอกสาร ความล่าช้า และความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องก็จะค่อย ๆ หายไป องค์กรก็จะมีเวลาพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านอื่นได้อย่างเต็มที่ ประโยชน์ของโปรแกรม Workflow จึงมีให้เห็นอีกมากมายหลายด้าน เช่น

 1. Workflow เสริมสร้างความปลอดภัย กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบุคคลในองค์กรสำหรับเอกสารแต่ละประเภท
 2. Workflow เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาเอกสารก็ง่าย
 3. Workflow จัดการการเดินเอกสารให้อัตโนมัติ ใช้งานง่าย สามารถปรับระบบแก้ไขการทำงานได้จากโมเดลสำเร็จรูปที่จัดไว้ให้
 4. Workflow ลดต้นทุนในระยะยาว ประหยัดงบประมาณการเก็บเอกสาร และรายจ่ายส่วนเกิน เช่น ค่ากระดาษในการจัดทำเอกสาร ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานทั่วไป

สนใจระบบ Workflow ติดต่อเรา ..

10 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ระบบ Workflow มาช่วยทำงานในธุรกิจของคุณ

 1. Workflow ช่วยให้ผู้บริหารมองเห้นภาพรวมของกระบวนการการทำงาน ทำให้สามารถคัดแยกและกำจัดขั้นตอนที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการ (Non-Value Added Process) ออกได้ การปรับปรุงหรือลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บางขั้นตอนในกระบวนการทำงานสามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้ แทนที่จะต้องรอดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน
 2. ขั้นตอนของงานแต่ละงานสามารถมอบหมายไปยังบุคคลากรที่มีทักษะการทำงานที่เหมาะสม แทนที่จะมอบหมายให้ใครก็ได้ที่ว่างอยู่ หรือที่ต้องการจ่ายงานให้เพราะไม่มีอะไรทำ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของงานได้
 3. ผู้บริหารสามารถให้เวลาในการสร้างกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจดีกว่าที่จะต้องมาทำงานระดับปฏิบัติทั่วไปทุกๆ วัน หรือคอยมาแก้ปัญหาที่ประสบในแต่ละวัน ซึ่งจะทำให้องค์กรเติบโตทางธุรกิจ
 4. Workflow ช่วยจัดหาหรือเตรียมคำตอบสำหรับข้อกังขา หรือประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ต้องการการตัดสินใจ หรือจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง Workflow จึงช่วยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเพิ่มขีดความมั่นใจในการรับมือกับประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของงานที่ทำสำเร็จ
 5. Workflow ช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

  – ที่จริงแล้วงานที่ฉันต้องทำมีขั้นตอนอะไรบ้าง? ฉันกำลังจะทำงานนี้เพื่อใครบ้าง?

  – ฉันควรใช้เวลาเท่าไหร่ ในการดำเนินงานขั้นตอนนี้?

  – มีใครอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานนี้?

  – ถ้าตัดสินใจดำเนิงานไปแบบนี้จะเกิดผลอย่างไร?

 6. Workflow กับการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินงานไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (โดยเฉพาะงานที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย) และผ่านการตรวจสอบเช็คทุกสิ่งที่ควรทำจนครบในขั้นตอนนี้แล้วก่อนที่จะส่งผ่านไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 7. ลดการทำงานเอกสารและการติดตามเอกสาร ทำให้เกิดการสูญเสียและประหยัดเวลาได้มาก ทำให้เกิดการส่งต่องานต่อไปตามขั้นตอนภายในกระบวนการ Workflow อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จึงไม่มีงานค้างที่หน่วยงานใดเพื่อรอส่งออกต่อไป อันอาจจะทำให้งานตกหล่น หรือลืมทิ้งไว้ได้
 8. ทำให้มองเห็นกระบงนการทำงานที่ชัดเจน สามารถติดตามงานที่ต้องการได้อย่างทันที ทำให้หัวหน้างานมองเห็นกระบวนการทำงานที่สำคัญในทุกขั้นตอน ทำให้สามารถมองเห็นปัญหา หรือขั้นตอนที่เป็นคอขวด และสามารถบริหารจัดการงานได้ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
 9. การตัดสินใจที่เคยทำโดยบุคคล จะสามารถตัดสินใจผ่านระบบงาน Workflow ขั้นพื้นฐานได้ของข้อมูลทางธุรกิจที่สามารถสร้างขึ้นได้เพื่อสะท้อนการตัดสินใจของมนุษย์
 10. เนื่องจาก Workflow นั้นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลของเหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่ดำเนินการไว้ครบถ้วน สามาถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร?

สรุป

องค์กรส่วนใหญ่ที่นำระบบงาน Workflow เข้ามาช่วยนั้นจะสามารถประหยัดเวลาการทำงาน และลดขั้นตอนความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นออกไป นั่นหมายความว่าองค์กรของคุณจะสามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้งานได้อย่างสูงสุด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณกล้าและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดพื้นฐานพวกนี้ให้เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหาร หรือบุคลากรทั่วไปของบริษัท สิ่งนี้จะสามารถช่วยให้การทำงานของคุณดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจไปได้อีกระดับนึงอย่างแน่นอน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ..