Home » บทความ

บทความ

BeeECM Approve อนุมัติเอกสารออนไลน์

เลิกเดินเซ็นเอกสารตามแผนก เปลี่ยนมาใช้ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ให้งานเอกสารกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อก… Read More »BeeECM Approve อนุมัติเอกสารออนไลน์

ความน่าเชื่อถือ e-Signature

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Signature ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ได้ให้นิยามของลายเซ็นดิจิตอล หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิ… Read More »ความน่าเชื่อถือ e-Signature

พัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร ด้วยระบบ Workflow

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่นำมาช่วยทำงานในองค์กรในกระบวนการทำงานเชิงธุรกิจ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า Workflow เป็นระบบงานอันดับแรกที่เราจะนึกถึง หลาย ๆ คนทราบดีว่า Workflow เป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทั้งในแง่ของความส… Read More »พัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร ด้วยระบบ Workflow

รู้จักกับ e-Signature ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่กฏหมายยอมรับ

ปัจจุบันการทำธุรกรรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการติดต่อสื่อสาร โดยที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลใ… Read More »รู้จักกับ e-Signature ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่กฏหมายยอมรับ

ข้อดีของ E-Document ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดต้นทุนการใช้กระดาษ

เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ ให้กลายมาเป็นรูปแบบ e-Document เป็นเทคนิคการจัดเก็บ จัดการ ค้นหา ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่ปี 2012 หรือประมาณ 9-10 ปีที่แล้ว เป็นยุคที่โลกข… Read More »ข้อดีของ E-Document ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดต้นทุนการใช้กระดาษ

Document Management System กับแนวคิด Paperless Solution ที่องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัว

แนวคิด Paperless Solution คือ การใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยที่สุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานกระดาษมากเกินความจำเป็น เมื่อเอกสารที่เป็นกระดาถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Format รูปแบบการทำงา… Read More »Document Management System กับแนวคิด Paperless Solution ที่องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัว

Workflow คืออะไร และ 10 เหตุผลที่คุณต้องนำ Workflow มาช่วยงานในองค์กร

การทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีกว่า มีการแข่งขันสูง หลายองค์กรต่างงัดเอากลยุทธ์ที่มีมากมายมาใช้เพื่อความก้าวหน้า และทันธุรกิจในยุคปัจจุบัน เรียกได้ว่าช่วงชิงความเป็นหนึ่งอย่างไม่มีใครยอมใคร มีจุดหมายเ… Read More »Workflow คืออะไร และ 10 เหตุผลที่คุณต้องนำ Workflow มาช่วยงานในองค์กร

จากเอกสารกระดาษสู่ e-Document ทางเลือกใหม่ขององค์กรไร้กระดาษ

อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ หากจะบอกว่าปัจจุบันข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อความต่าง ๆ ที่เคยอยู่บนหน้ากระดาษจะสามารถส่งถึงกันภายในระยะเวลาอันรวดเร็วภายในไม่มีกี่วินาที และยังมีความยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไข แ… Read More »จากเอกสารกระดาษสู่ e-Document ทางเลือกใหม่ขององค์กรไร้กระดาษ

เครื่องมือจำเป็นที่ช่วยจัดการเอกสารบนมาตรฐาน ISO

ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ คงจะเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้งานระบบจัดการเอกสาร เครื่องมือที่ช่วยจัดการเอกสารให้อยู่ในมาตรฐาน ISO ในบทความนี้เราจะพูดถึงเครื่องมือจัดการเอกสารบนมาตราฐาน ISO ระบบจัดการเอกสาร ISO เป็นอีกหน… Read More »เครื่องมือจำเป็นที่ช่วยจัดการเอกสารบนมาตรฐาน ISO

Workflow ช่วย Work from home อย่างไร? ในยุค Covid-19

ด้วยสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานการณ์แบบนี้นั้นก็นำมาซึ่งการปรับตัวของคนทำงานอีกครั้ง มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ต้องกลับเข้าสู่โหมดการทำงานแบบ work from home อีกครั้ง แ… Read More »Workflow ช่วย Work from home อย่างไร? ในยุค Covid-19