Home » บทความ

บทความ

Ransomware หรือ “ไวรัสเรียกค่าไถ่” คืออะไร และมีวิธีป้องกันอย่างไร

จากกรณีระบบคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรี ถูกโจมตีจาก Ransomware หรือ “ไวรัสเรียกค่าไถ่” ที่ทำการบล็อกข้อมูลทั้งหมดในระบบ แลกกับการจ่ายเงินค่าไถ่ ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้ได้เลย วัน… อ่านต่อ »Ransomware หรือ “ไวรัสเรียกค่าไถ่” คืออะไร และมีวิธีป้องกันอย่างไร

หมดปัญหาเอกสารล้นออฟฟิศ ด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM

ปัจจุบันกระแสดิจิตอล 4.0 กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย แต่ละองค์กรกำลังปรับตัวเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน ปรับเปลี่ยนการทำงานให้อยู่ในรูปแบ… อ่านต่อ »หมดปัญหาเอกสารล้นออฟฟิศ ด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM

จัดการเอกสารตามหลักมาตราฐาน ISO 9001 (Document Management)

มาตราฐาน ISO 9001 คือ ? มาตราฐาน ISO 9001 เป็นมาตราฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 ก็คือการจั… อ่านต่อ »จัดการเอกสารตามหลักมาตราฐาน ISO 9001 (Document Management)

ระบบจัดการเอกสารมีความสำคัญอย่างไร ? ในองค์กร

การจัดการเอกสาร ให้มีความพร้อมต่อการนําออกมาใช้งาน ง่ายต่อการค้นหา เป็นสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการกับเอกสารที่มีจํานวนม… อ่านต่อ »ระบบจัดการเอกสารมีความสำคัญอย่างไร ? ในองค์กร

Workflow ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

Workflow คืออะไร ? Workflow คือ การบริหารจัดการเอกสารแบบเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการทางธุรกิจ มีองค์กรหลายองค์กรนำ Workflow เข้ามาช่วยให้การดำเนินธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย และในปัจจุบันมีองค์กรหลายอง… อ่านต่อ »Workflow ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

จัดการเอกสารในระบบฐานข้อมูล

ในการทำงานทุกองค์กรจะต้องมีฐานข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลเอกสารกระดาษที่เก็บเป็นตู้เอกสารจำนวนมาก ๆ หรือฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ที่รวบรวมแฟ้มข้อมูลเอกสารไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งฐานข้อมูลสามารถแบ่งออก… อ่านต่อ »จัดการเอกสารในระบบฐานข้อมูล

How To สุดยอดวิธีการจัดการเอกสารตามแบบฉบับของมืออาชีพ

เอกสารพอพูดถึง ก็คือ กระดาษที่มีสาระสำคัญอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของหน่วยงานต่างๆ บริษัทห้างร้าน หรือแม้แต่บ้านของเราเอง การจัดการเอกสารคือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นระบบระเบียบ เพราะอาจจะเกิดปัญหาที่ต้องใช้… อ่านต่อ »How To สุดยอดวิธีการจัดการเอกสารตามแบบฉบับของมืออาชีพ

เริ่มต้นเป็นองค์กรไร้กระดาษด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

สำนักงานที่เคยเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของถาดใส่เอกสาร ตู้เก็บเอกสาร และเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่การทำงานของคุณอาจถูกขัดจังหวะโดยหน้าต่างที่ถูกเปิดไว้ในวันที่สดชื่น เหตุการณ์ห… อ่านต่อ »เริ่มต้นเป็นองค์กรไร้กระดาษด้วยโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร

จากตู้เก็บเอกสาร สู่โปรแกรมจัดเก็บเอกสารยุค 4.0

เอกสารมีความสำคัญต่อกิจการ ในระยะเริ่มแรกของก่อการตั้งองค์กรใหม่ ความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารยังมีไม่มากนัก แต่เมื่อองค์กร หรือหน่วยงานมีอายุมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณเอกสารจะเพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บเอ… อ่านต่อ »จากตู้เก็บเอกสาร สู่โปรแกรมจัดเก็บเอกสารยุค 4.0

โปรแกรมจัดการเอกสาร ตัวช่วยการยกระดับธุรกิจของคุณ

ปัจจุบันโปรแกรมจัดการเอกสาร เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น โดยที่ผ่านมาองค์กรมักจะจัดเก็บไฟล์เอกสารที่ทำงานร่วมกันใน Shared Drive หรือ File Ferver ปัญหาคือการจัดการสิทธิ์ ถ้าบริษัทไม่ได้ใช้ AD (Active Dire… อ่านต่อ »โปรแกรมจัดการเอกสาร ตัวช่วยการยกระดับธุรกิจของคุณ